Kontakti vodnikov

Priimek in ime

ČMER MITJA

FERK FRANJA

GAŠPARIČ STANKO

KLANJŠEK SLAVKO

KORŽE VLADO

KUNEJ FRANJO

OMAN JANEZ

POLAVDER JANJA

Kategorija

     ABD

     ABD

     AB

     AB

     ABCD

     ABD

     AB

     A

Telef. št.

041 386 651

051 320 988

041 862 214

031 654 760

041 465 355

031 706 509

041 494 530

040 705 301

e-naslov

   mitja.cmer@albatros.si

   franja.ferk@gmail.com

                /

   slavko.klanjsek@gmail.com

   vladko.korze@gmail.com

   franjokunej@gmail.com

 – načelnik VO           /

   janjapol@gmail.com