Kontakti vodnikov

Priimek in ime

ČEMAŽAR ROBERT

ČMER MITJA

FERK FRANJA

KUNEJ FRANJO – predsednik PD

OMAN JANEZ – načelnik VO

POLAVDER JANJA

Kategorija

     A

     ABD

     ABD

    ABD

    AB

   A

Telef. št.

031 611 028

041 368 651

051 320 988

031 706 509

041 494 530

040 705 301

e-naslov

   robert.cemazar@gmail.com

   mitja.cmer@albatros.si

  franja.ferk@gmail.com

  franjokunej@gmail.com

          /

 janjapol@gmail.com