Kontakti vodnikov

Priimek in ime

ČEMAŽAR ROBERT

ČMER MITJA

FERK FRANJA

GAŠPARIČ STANKO

KUNEJ FRANJO – predsednik PD

OMAN JANEZ – načelnik VO

POLAVDER JANJA

Kategorija

     A

     ABD

     ABD

     AB

     ABD

    —

    AB

     A

Telef. št.

031 611 028

041 386 651

051 320 988

041 862 214

031 706 509

041 494 530

040 705 301

e-naslov

   robert.cemazar@gmail.com

   mitja.cmer@albatros.si

   franja.ferk@gmail.com

                /

   franjokunej@gmail.com

          /

  —

   janjapol@gmail.com