V O Š Č I L O

ZAHVALIMO SE VAM ZA VSAK NASMEH

IN DOBRO VOLJO, KI STE JO DELILI,

ZA TOPLE DLANI, ZA ISKRE V OČEH,

ZATO VAM ŽELIMO VELIKO MOČI ZA IZPOLNITEV  VAŠIH ŽELJA,

TER ZDRAVJA IN SREČE V LETU 2024!

MIRNE IN LEPE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE

VAM ŽELIJO

VODNIKI ZZV CELJE

___________________________________________________________________________________

PODELITEV PRIZNANJA ČASTNEGA VODNIKA

V soboto, 25. novembra 2023, je na Igu potekal Zbor predstavnikov vodniških odsekov planinskih društev.  Na zboru je priznanje častni vodnik letos prejelo kar 20 vodnikov. Naziv častni vodnik PZS se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva oz. za tridesetletno delo na področju vodništva. Letos je to priznanje dobil tudi naš predsednik in dolgoletni vodnik

FRANJO KUNEJ!

Čestitke za požrtvovalno delo na področju prostovoljnega  vodništva, aktivnega dela ter upešnega vodenja našega planinskega društva.


                            

==============================================================

ZAHVALA

OB ZAKLJUČKU LETA SE NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO  ZA SODELOVANJE VSEM VAM, KI STE NAS PODPIRALI, KI STE NAM ZAUPALI IN SE UDELEŽEVALI NAŠIH IN VAŠIH POHODOV.

ZAHVALA TUDI VSEM, KI STE KAKORKOLI PRISPEVALI K NAŠEMU USPEŠNEMU DELU, K PRIJETNEMU VZDUŠJU IN Z NESEBIČNO PRIJATELJSKO POMOČJO MED POHODNIKI.