Obvestila

 

Na CRES-u –

od 27. 4. do 2. 5. 2018 smo planinci PD ZZV Celje obiskali še enega izmed Jadranskih otokov. Raziskovali smo poti po Cresu, se kopali v toplem morju, degustirali morske jedi, pa tudi kakšne druge in uživali v prijetnem prvomajskem času v prijetnem druženju.

V jeseni pa načrtujemo obisk otoka MLJET. Otok je eden izmed najlepših in neokrnjenih otokov na Jadranu. Na severozahodu je potopljena dolina, v kateri leži malo jezero s površino 24 hektarov in veliko jezero s površino 145 hektarov. Na njem se nahaja tudi Mljetska planinska obilaznica  z najvišjim vrhom Veliki Sutilija,  388 m. Pa še marsikaj zanimivega je na otoku, zato se nam pridružite – od 17.9.2018 do 23.9.2018.

Razpis najdete na prvi strani – “domov”.

 

—- ČLANARINA  2018

Kategorija članstva Znesek članarine [€]
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 55,00
A/d – družinski popust 50,00
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00
B/d – družinski popust 20,00
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 16,00
S+Š/d – družinski popust 12,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00
P+O/d – družinski popust 5,60
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 7,00
IN/d – družinski popust 5,60

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

Seznam ugodnosti za člane PZS

Kategorije članstva: A B B1 S+Š P+O IN*
Zavarovanja članov PZS
1. nezgodna smrt pri planinski dejavnosti V V V V**
2. invalidnost pri planinski dejavnosti V V V V V
3. stroški reševanja v tujini – ves svet V
4. stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije   V V V V
5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet V
6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije V V V V
7. Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara V
Prenočevanje v planinskih kočah
8. 50 % za prenočevanje v planinskih kočah PZS, 30 % za sobe z od 1-6 ležišč v kočah I. kategorije V V V V V V
9. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 planinskih organizacij Evrope in Kanadi V V V V V V
10. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah V V V V V V
Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam spodaj)
11. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka*** V
12. nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %) V V V V V V
13. Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %) V V V V V V
14. popust pri nakupu opreme in storitev pri pogodbenih partnerjev PZS V V V V V V

Podrobnejša pojasnila najdete na:

https://www.pzs.si

Član, ki želi novo izkaznico, jo naroči pri poverjeniku in zanjo plača 2,00 €.

 

NAJ NAM NIKAR NE ZMANJKA ČASA
                                           ZA SREČANJE IN ZA POZDRAV,
                                          NAJ NAM NIKAR NE ZMANJKA ČASA,
                                          ZA VEDRO PESEM, SVET SANJAV.

 

—– DNEVNIK PD ZZV Celje

  • 6. 11. 2007 je bilo na ustanovnem sestanku Planinskega društva ZZV Celje ustanovljeno naše planinsko društvo.
    16. 12. je bilo društvo registrirano pri Planinski zvezi Slovenije in od takrat dalje delujemo kot samostojno društvo.
    Ker praznujemo letos 10. obletnico ustanovitve društva, smo pred dvema letoma izdali dnevnik z akcijo vrhovi, s katero želimo počastiti jubilej.

Akcija traja do 31.12.2018. Obveznih točk je 10, ostale točke so namenjene različnim vrhovom ne glede na višino. Vsak vrh se upošteva samo enkrat.
Izpolnjen dnevnik pošljite na naslov: FRANJO KUNEJ, Škapinova 7, 3000 CELJE
Dnevnik bo pregledala Komisija za priznanja in ga vrnila skupaj z značko.

Dnevnik lahko kupite po ceni 4 € pri vodnikih društva na vsakokratnem planinskem pohodu ali pa pokličete na telefon za informacije ali naročilo:
Franjo Kunej – 031 706 509; e-mail: franjokunej@gmail.com