Obvestila

 

____________________________________________________________________

 

Prejemniki svečanih listin PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2018; med njimi je tudi naš član, vodnik in načelnik – JANEZ OMAN!

    

ČLANARINA 2019

1. POVZETEK NOVOSTI
V letu 2019 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
1.    Redna in ažurna uporaba Naveze je obvezna za zagotavljanje članskih       pravic in ugodnosti.
2.    Uvedba dodatnega evra pri članarini za namen izgradnje nove koče na Korošici (razen P+O članarina)
3.    Pristopna izjava je dopolnjena in usklajena z Uredbo o varstvu podatkov.
4.    Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2019 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne
asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (številka: +3865 66 28 500).
Dodatno je določeno kakšni so omejitve uveljavljanja zavarovanja za člane iz tujine.

Kategorija članstva Priporočena članarina [€]
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 56,00
A/d – družinski popust 51,00
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 26,00
B/d – družinski popust 21,00
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 19,50
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 17,00
S+Š/d – družinski popust 13,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00
P+O/d – družinski popust 5,60
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 8,00
IN/d – družinski popust 6,60

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 14,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi
zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

 

Seznam ugodnosti za člane PZS

 

Kategorije članstva: A B B1 S+Š P+O IN*
Zavarovanja članov PZS
1. nezgodna smrt pri planinski dejavnosti V V V V
2. invalidnost pri planinski dejavnosti V V V V V
3. stroški reševanja v tujini – ves svet V
4. stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije   V V V V
5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet V
6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije V V V V
7. Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara V
Prenočevanje v planinskih kočah
8. 50 % za prenočevanje v planinskih kočah PZS, 30 % za sobe z od 1-6 ležišč v kočah I. kategorije V V V V V V
9. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 planinskih organizacij Evrope in Kanadi V V V V V V
Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam spodaj)
11. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka** V
12. nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %) V V V V V V
13. Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %) V V V V V V
14. popust pri nakupu opreme in storitev pri pogodbenih partnerjev PZS na www.pzs.si V V V V V V
14. popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %) V V V V V V
14. popust pri vstopnini v Nacionalni park Paklenica V V V V V V

* V skladu za zakonskimi možnostmi, podrobneje je pojasnjeno v poglavju o zavarovanju
** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo članov P + O, plus 10 %.

Podrobnejša pojasnila najdete na:

https://www.pzs.si

Član, ki želi novo izkaznico, jo naroči pri poverjeniku in zanjo plača 2,00 €.

 

NAJ NAM NIKAR NE ZMANJKA ČASA
                                           ZA SREČANJE IN ZA POZDRAV,
                                          NAJ NAM NIKAR NE ZMANJKA ČASA,
                                          ZA VEDRO PESEM, SVET SANJAV.

 

 

—– DNEVNIK PD ZZV Celje

  • 6. 11. 2007 je bilo na ustanovnem sestanku Planinskega društva ZZV Celje ustanovljeno naše planinsko društvo.
    16. 12. je bilo društvo registrirano pri Planinski zvezi Slovenije in od takrat dalje delujemo kot samostojno društvo.
    Ker praznujemo letos 10. obletnico ustanovitve društva, smo pred dvema letoma izdali dnevnik z akcijo vrhovi, s katero želimo počastiti jubilej.

Akcija traja do 31.12.2018. Obveznih točk je 10, ostale točke so namenjene različnim vrhovom ne glede na višino. Vsak vrh se upošteva samo enkrat.
Izpolnjen dnevnik pošljite na naslov:

FRANJO KUNEJ, Škapinova 7, 3000 CELJE

Dnevnik bo pregledala Komisija za priznanja in ga vrnila skupaj z značko.

Dnevnik lahko kupite po ceni 5 € pri vodnikih društva na vsakokratnem planinskem pohodu ali pa pokličete na telefon za informacije ali naročilo:
Franjo Kunej – 031 706 509; e-mail: franjokunej@gmail.com