Obvestila

O B V E S T I L O !

 

Obveščamo vse planinske prijatelje naših  pohodov, da do nadaljnjega odpadejo vsi naši pohodi zaradi COVIDA 19.

O naših ponovnih aktivnostih boste pravočasno obveščeni in ostanite zdravi !

Ostanite sproščeni in optimistični – tudi to je dragoceno!

Vodniki PD ZZV C


Povzetek novosti članarine za leto 2020

V letu 2020 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

 • Spremembe višine članarin.
 • Prilagoditev članskega zavarovanja (A članarina ima zaradi izrazito slabega škodnega rezultata v preteklih letih zavarovalno vsoto za smrt od leta 2020 10.000 € in 30.000 € za invalidnost. B, S+Š in P+O člani imajo združeno skupno zavarovalno vsoto 6.000 € za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco. S tem, so tudi ostale kategorije postale veliko ustreznejše za člane, ki obiskujejo evropska gorstva).
 • Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine)
 • V primeru članstva v več društvih PZS, ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti
 • Ukinja se možnost včlanjevanja preko Selectbox darilnih kartic
 • Člansko zavarovanje bo v letu 2020 sklenjeno pri Generali zavarovalnici (ki je prevzela Zavarovalnico Adriatic Slovenica d. d.). Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se še naprej izvajajo preko asistenčnega centra na telefonski številki +386 5 66 28 500.

Vrste in višina članarine za leto 2020

Kategorija članstva Priporočena članarina [€]
A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 60,00
A/d – družinski popust 54,60
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00
B/d – družinski popust 22,60
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 18,50
S+Š/d – družinski popust 15,00
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 8,00
P+O/d – družinski popust 6,40
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 8,00
IN/d – družinski popust 6,40


IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

 

Ugodnosti za člane Planinske zveze Slovenije
Prednosti članstva Seznam ugodnosti Dodatne ugodnosti


Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovalnici.

 

 • Članarina v več društvih oz. dvojna članarina
  Po novem je v primeru, ko je posameznik član v dveh ali več društvih, v drugem društvu možno poravnati samo delež društvene članarine oz. članarine v višini, kot jo določi društvo. Član tudi v tem primeru podpiše pristopno izjavo, društvo pa ga vpiše v Navezo (kategorija članstva D). Ta kategorija članarine je možna izključno v primeru predhodnega vpisa članarine za tekoče leto pri matičnem društvu. Izbira te kategorije članstva je možna samo direktno pri drugem društvu, ne pa tudi preko prodajnih mest PZS (spletna stran, pisarna PZS, Petrol).Ta članarina torej ne vključuje deleža za PZS, niti član za drugo društvo ne prejme izkaznice in znamkice. Vse ugodnosti iz članstva PZS uveljavlja s svojo primarno članarino.
 • Članska izkaznica: Novi člani bodo izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.Člani, ki izkaznice že imate, jih uporabljate še naprej. V primeru zapolnjene izkaznice, izgube ali spremembe podatkov lahko naročite novo izkaznico pri matičnem planinskem društvu ali preko portala clanarina.pzs.si. Cena nove izkaznice je 2 € (DDV in poštnina vključeni).
 • Bodite pozorni, da prejetega pisma z izkaznico (pisemska ovojnica z logotipom PZS) ne zavržete skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto!

 

Nove višine članarin posledica nove zavarovalne pogodbe:
Glavni povod za nove višine članarin je nova zavarovalna pogodba, ki zaradi slabega škodnega rezultata v preteklem obdobju, prinaša višje zavarovalne vsote, kljub prilagoditvi zavarovalnih vsot A članarine.
Razlike v ceni napram preteklim letom in kaj te vsebujejo, so podane v spodnji tabeli:

clanarina_visje_cene_2020

Pri družinskih članarinah je med dvigom članarine in višjimi stroški zavarovanja razlika še primerno manjša. Z izjemo uvedbe prispevka enega evra za Korošico v letu 2019, gre za prvi dvig članarine od leta 2015. V tem obdobju je znašala inflacija 5,2 %, minimalne in povprečne plače so se dvignile za 12 %, povprečne pokojnine za 7,3 %.

 

Izpostaviti je potrebno še združitev zavarovalne vsote za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco v tujini za člane B, S+Š in P+O na 6.000 € (prej ločeno dvakrat 3.000 €). Člani, ki bodo evropske in turške gore odkrivali v obliki pohodništva, trekingov, športnega plezanja, turnega kolesarjenja in turnega smučanja, imajo zdaj bistveno boljše zavarovalne vsote za kritje stroškov reševanja, kar bo lahko olajšalo odločitev posameznika katero kategorijo članstva izbrati. Kljub temu, pa A članarina še vedno ponuja bistveno boljši obseg zavarovanja z dovolj kritja za reševanje v najzahtevnejših situacijah po celem svetu.

Primerjava članskih zavarovanj

Glede na različne informacije o višini zavarovalnih vsot in cen članarine slovenske in avstrijske planinske organizacije, smo pripravili primerjalno tabelo (spodaj). Podrobnosti o članskem zavarovanju PZS najdete na spletni strani www.pzs.si, o članskem zavarovanju ÖeAV pa na spletni strani alpenverein.at.

clanarina_primerjava_oeav_2020_3

_____________________________________________________________________

 

———————————————————————————————–

 

Od 14. – 21.9.2019 na otok KRK

Naše planinsko društvo organizira skupaj s TA Relax vsako leto potovanja na katerega izmed Jadranskih otokov, pa tudi na Jadransko obalo. Pridružijo se nam številni pohodniki, saj organiziramo skoraj vsakodnevne planinske pohode; pa tudi drugi udeleženci se nam radi pridružijo. Tokrat je bil naš cilj otok KRK in njegove planinske poti ter zanimivosti. V jesenskem času je tudi še možno kopanje v sicer malo manj toplem morju, vendar še vedno uživanje na prijetno toplem jesenskem soncu. Pridružilo se nam je čez 60 udeležencev

Pa še nekaj o tem zanimivem otoku:

Krk je drugi največji in najsevernejši hrvaški otok. Leži v Kvarnerju, vzhodno od Cresa. Na severozahodu zapira vstop v Reški zaliv. S celino ga pri naselju Kraljevica povezuje Krški most, (nekdanjji Titov most).

Krk meri po površini (405,22 km²); dolga leta je veljal za največjega, vendar so zadnja merjenja pokazala, da je Cres nekoliko večji (405,70 km²).

Krk ni vodilni in da tudi z najvišjim vrhom ne seže niti med prvih pet jadranskih »krtin«, pa je za pohodnike zelo zanimiv cilj. Delimo ga na tri zemljepisne enot:  severni  del, osrednji del in južni del. Največje mesto in upravno središče na otoku je istoimenski Krk. Otok je s trajektom povezan s Cresom in Rabom. Na otoku je tudi mednarodno Letališče Reka.

Za razliko od večine drugih otokov je precej pogozden. Severozahodni del je nižji, bolj rodoviten, ter bolj gosto naseljen. Jugovzhodni del otoka pa je višji in povečini gol. Tu je tudi najvišji vrh Obzova, ki sega 569 m visoko.

Ugotovljeno je, da se je človek naselil na otoku že v neolitiku. Najdb iz prazgodovine je na otoku veliko. Najstarejši znani prebivalci so bili Liburni. V času Rimljanov je bilo na mestu, kjer stoji današnje mesto Krk naselje »Curicum«. Otok je nato skozi stoletja večkrat menjal lastnike: Bizantinci, večkrat Benečani, Frankopani, kratek čas je bil otok tudi del Napoleonovih Ilirskih provinc,nato je pripadal Avstro-Ogrski, od leta 1918 pa Jugoslaviji.

Na otoku so se do danes ohranili številni glagoliški spomeniki. Prebivalci so sicer že skozi stoletja uporabljali glagolico, uvedli so jo verjetno že v 11. stoletju. Glagolico so uporabljali vse do 19. stoletja. Krk je zaradi značilnih narodnih noš, domačih obrti, ljudskih običajev, pesmi in arhaičnega čakovskega narečja privlačen zlasti za ljubitelje folklore.

____________________________________________________________________

 

Prejemniki svečanih listin PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2018; med njimi je tudi naš član, vodnik in načelnik – JANEZ OMAN!

    

 

 

NAJ NAM NIKAR NE ZMANJKA ČASA
                                           ZA SREČANJE IN ZA POZDRAV,
                                          NAJ NAM NIKAR NE ZMANJKA ČASA,
                                          ZA VEDRO PESEM, SVET SANJAV.

 

 

—– DNEVNIK PD ZZV Celje

 • 6. 11. 2007 je bilo na ustanovnem sestanku Planinskega društva ZZV Celje ustanovljeno naše planinsko društvo.
  16. 12. je bilo društvo registrirano pri Planinski zvezi Slovenije in od takrat dalje delujemo kot samostojno društvo.
  Ker praznujemo letos 10. obletnico ustanovitve društva, smo pred dvema letoma izdali dnevnik z akcijo vrhovi, s katero želimo počastiti jubilej.

Akcija traja do 31.12.2018. Obveznih točk je 10, ostale točke so namenjene različnim vrhovom ne glede na višino. Vsak vrh se upošteva samo enkrat.
Izpolnjen dnevnik pošljite na naslov:

FRANJO KUNEJ, Škapinova 7, 3000 CELJE

Dnevnik bo pregledala Komisija za priznanja in ga vrnila skupaj z značko.

Dnevnik lahko kupite po ceni 5 € pri vodnikih društva na vsakokratnem planinskem pohodu ali pa pokličete na telefon za informacije ali naročilo:
Franjo Kunej – 031 706 509; e-mail: franjokunej@gmail.com